Lov jeseterů v zimě

Lov na dírkách oslovil velkou skupinu rybářů, kdy se díky této skvělé zábavě v české zemi vyrojily desítky i stovky soukromých a různě pronajatých vod, přehrádek, rybníků, rybníčků a louží, nabízejících otužilým rybolovcům své služby. Okusíte je i Vy?

Zimní jeseteři

Lov na dírky je provázen především honbou za siveny i pstruhy, kdy jsou tyto ryby veřejností nejvíce loveny. Čas je však zvláštní v tom, že některé rybaře omrzí a kropenatí krasavci začnou být fádní. Pak se nabízí možnost, chytat i jiné druhy ryb, jako jsou například i známí jeseteři.

Jesetery se Vám podaří hravě ulovit i náhodně, kdy jej opravdu zdoláte, aniž byste to čekali. Stačí ho protáhnout dírkou na vlasec o průměru 0,14 mm a umělého ráčka na jigové hlavičce. Pro častější i pravidelné úspěchy bude však zapotřebí zlehka posílit používané nářadíčko, vyvážit spláveček, nástrahu položit jednoduše na dno, a prostě čekat.Lov jeseterů v noci i časně z rána »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23564 (magazinrybar.cz#55)