Zacházení s úlovky a focení

"S čím kdo zachází, tím také schází." Přísloví, které praví, že ten, kdo uplatňuje kruté, třeba i násilné metody na okolí se v mnohých případech sám stává obětí týchž metod. Tudíž se to týká i našich vodních živočichů, především rybářských úlovk

Volně vypuštěná ryba i pochoutka na talíři

Řada lidí, řada rozdílných odpovědí. V dnešní době spousta rybářů k lovu ryb přistupuje v mnohém jinak než dříve. Mnoho lovců ryby pouští jen proto, aby na webových diskuzích mohli neúnavně dráždit ty, kteří občas nějakou tu šupinu vezmou. Je něco špatného na tom, když si rybář svůj úlovek odnese domů? V podstatě jde o určitou míru, bude Vám snad platný extrémní přístup k čemukoliv?

Jako rybáři k vodě nechodíte jenom proto, že je Vám tam příjemně, ale v neposlední řadě i proto, že chcete ulovit nějakou rybu. Proč si tedy část svých úlovků nepřivlastnit? Nakonec, rybí maso je relativně zdravé a vlastnoručně ulovená ryba je k nezaplacení.

Jde o to najít hranici, která Vám bude vyhovovat a která nebude proti mysli. Každý je strůjcem svého osudu a proto, kterýkoliv názor, jenž je odlišný by se měl přinejmenším respektovat.Focení ryb »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23544 (magazinrybar.cz#79)