Rybářství a rybářské potřeby

Vychutnávání si chvíle klidu, ticha a přírody, jsou pocity, jenž provází snad každého rybáře. Snaha přimět rybu, aby spolkla návnadu, šikovná manipulace s udicí a úlovek jako závěrečný výsledek Vaší snahy, to je rybářství.

Co si pod slovem rybaření představit?

Rybolov, jako záliba i sport, který pramení, již ze starého období, kdy začal být oblíbenou činností člověka.

Rybaření se stalo od počátku příjemnou zálibou, jelikož pro lidi představovalo zdroj obživy. Chytání ryb bylo velmi pracné a první zdařilé úlovky byli zásluhou období antiky, kdy rybu ukořistil oštěp. Nyní je však tato metoda historickou vzpomínkou. Oštěp byl nahrazen dnešním používáním metody udice a háčku.

Jde o snahu k obstarání obživy i vyrovnání nervového vypětí. Základní nutnou podmínkou pro rybolov je, aby se ve vodách ryby vůbec vyskytovaly, jinak se celá činnost jeví jako čiré bláznovství. Ryby známe jedlé i nejedlé a podle daných kritérií by se měl také rybář patřičně řídit.Jaké máme způsoby rybolovu? »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23528 (magazinrybar.cz#1)