Ostroretka Stěhovavá

Ostroretka, jako ryba vzácná. Na určitých místech nevyskytující se či naopak, chlouba vod v silné populaci Ostroretky. Proč si neulovit rybu efektivně i dvěma způsoby? Milovníci feederu i plavané jistě nebudou otálet.

Ostroretka Stěhovavá

Ryba, jenž původně obývala moravské řeky. Povodí Dunaje a Odry jí nebylo vůbec cizí, avšak postupem času byla, vysazena i do českých řek. Musí se z rybářského hlediska uznat, že se jí zde velmi dobře daří.

Ostroretka je hájená od 16. března do 15. června a mimo toto období, kdy se rozmnožuje a zaslouží si ochranu, jí můžete lovit každý den v roce, kdykoli se Vám zachce. Lze s ní velmi efektivně lovit dvěma způsoby, jako je lov na plavanou a feederem.

Pro tento způsob lovu na feeder je ostroretka jako stvořená. Jde o středně velkou rybu žijící v poměrně velkých hejnech, dobře reagující na vnadění. Obvykle se zdržuje v místech s čistým dnem bez vázek, a proto se dá feederem chytat skutečně dobře, rychle a efektivně bez zbytečných komplikací.

K jejich lovu je na malých a nepříliš proudících vodách můžete použít jemný winklepicker, na větších proutky kategorie light a na ještě větších řekách pak klasické medium. Ostroretka není příliš velký bojovník, co se vodní hladiny týká, a proto se dá lovit velmi jemným náčiním. Větší ryba se sice dovede také trochu vztekat, ale i na hodně jemných sestavách se dají zvládat i ty největší exempláře.Nepodceňujte faktory místa loviště »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23541 (magazinrybar.cz#72)