Lov okounů

Úspěchy nejsou příliš valné a o štiky ani za mák nezavadíte? Pak to chce přesedlat, jako je to u koní a zaměřit se třeba na okouny. Rybolov je přeci relax i zábava, tak proč mu nepropadnout, viďte?

Jak na okouny?

Skvělými nástrahami jsou rotačky, pomalu tažené tak, aby rotovaly barvy fluo červená, fluo žlutá, bílá a černá.

Rovněž tak gumové nástrahy mají co dočinění s okouny a pravidelnými záběry. Riperry či twistery, jako hlavní fáze, jenž vede ve vláčecích nástrahách. Barvy, jako známá žlutá, béžová s černým hřbetem, červeným hřbetem a bílým tělem. Klasická bílá barva se zeleným hřbetem a narůžovělým tělem a další kombinace.«« Lov okounů Nahazujeme na okouny »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23535 (magazinrybar.cz#64)