Lov okounů

Úspěchy nejsou příliš valné a o štiky ani za mák nezavadíte? Pak to chce přesedlat, jako je to u koní a zaměřit se třeba na okouny. Rybolov je přeci relax i zábava, tak proč mu nepropadnout, viďte?

Počátky lovu okounů

Ne každý na na počátku svých výprav hned štěstí. Nepříliš valné úspěchy, žádný úlovek dle Vašeho gusta. Sáhnout po wobleru délky 8 až 12 cm, nato už okounci berou. Malí a nezbední. Chutná jim téměř vše. Záběry mohou být skvělé. Vytáhnout si za vycházku takových 8 okounů? To není jen tak na škodu, viďte?

I twistr, jenž se náramně vlní Vám přiláká okouny. Výhodou je jeho cenová přístupnost, levnost a nabízí se možnost prochytávat i v okolí keřů, spadlých stromů a vázek na dně v nějaké jámě, kde ryby zrovna mohou být.Jak na okouny? »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23535 (magazinrybar.cz#64)