Chytání parem v období jara

Ryba, jenž prověří schopnosti lovícího rybáře s plovákem. Parmy jsou elegantní stvoření i bojovnice, kdy na soupeření s ní, jen tak nezapomenete. Vodní hladina, proudy řek a mimořádně silná a mrštná parma kráčí ruku v ruce.

Kde můžeme parmy chytat?

Obecně je dáno, že lze parmy chytat s čímkoliv, co má příchuť sýru. Podaří se Vám tedy chytit nejednu parmu v mělkých a rychlých proudech, až po hluboké a táhlé úseky řek. Místo loviště se odvíjí dle zvoleného způsobu lovu. Při lovu na feeder, můžete klidně chytat i v mělčích partiích.

Rovněž tak místo pro lov můžete zvolit hloubější, třeba kolem tří metrů, kdy je obvykle příčinou to, že si rybu nechcete vystrašit dlouhým prutem, který během lovu bývá nad rybářovic hlavou. Týká se to i slunečných a perných dnů a ne pouze při lovu s odkladačkou.Lov parmy s odkládacím prutem »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23542 (magazinrybar.cz#74)