Pelety

Peleta, jako rybářská nástraha, jenž je velkou neznámou v počátcích, snad pro rybáře, kteří se do světa rybaření začínají vpravovat. Její kořeny pochází z Anglie, kdy se dostala postupem času i k nám.

Co si pod pojmem peleta tedy představit?

Jelikož obchodní trh poskytuje řadu druhů pelet, jako mohou být pelety dřevěné i jiné, máme možnost jeho nabídku zobecnit. Protože se zabýváme peletami rybářskými, můžeme si být jisti, že se jedná o prostředky rybářských nástrah, které jsou vyrobeny z různých druhů živočišného nebo rostlinného původu.

Jedná se převážně o tvar válečku, placky, obdélníku, kuličky, polštářku, s dírkou či bez dírky. Pelety jsou rovněž rozšířeny chuťovými i aromatickými stimulátory, které obvykle slouží k přilákání ryb a jejich udržení na lovném, krmeném místě.Pelety jsou výrobci zhotovovány z různých druhů směsí, kdy bývají zaměřené na konkrétní druh ryb, jako jsou pelety: »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23514 (magazinrybar.cz#20)