Lov na marmyšku

Chcete nástrahu pro téměř jakékoliv uplatnění v oblasti rybolovu? Patříte mezi zastánce živých tvorů, kdy volíte umělé nástrahy před živými? Pokud-li ano, pak je nástraha jako marmyška stvořená přímo pro Vás.

Marmyška jako všestranná nástraha

Marmyška, jako rybářská nástraha kovového, menšího, zploštělého i podlouhlého tvaru s jedním háčkem, jenž je určen pro návnadu, jenž má otvor uprostřed, který slouží pro vlasec. Určitě téma marmyšky nemůžeme uzavřít pouhým popisem, jak bychom si jí měli, my neznalí či vpravující se do tajů rybářství představit.

Tyto nástrahy mají daleko víc funkcí i vlastností, než si dokážeme představit, kdy závisí na řadě faktorech, jenž jí ovlivňují. Určitě se jinak manipuluje s marmyškou ve stojaté vodě a jinak v divočejších proudech. Rovněž se vše odvíjí od druhu ryb, na které máte spadeno. Marmyšky se obvykle rozdělují na dva způsoby jako je chytání pod špičkou prutu a odhození s následným vláčením a chvěním.Chytání pod špičkou prutu »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23519 (magazinrybar.cz#36)