Feederová špička

Feederová technika je již poměrně známou oblastí, nicméně stane se, že i zkušenější rybář netuší, jak by se měla vybírat správná špička. Téměř vždy si tuto otázku pokládáme v momentě špatné viditelnosti záběrů.

Jak vybrat feederovou špičku?

Nedokážete podle pohybů špičky odhadnout, kdy zaseknout a většina záseků jde do prázdna? Nezbývá, než věnovat špetku pozornosti informacím, jenž se týkají feederové špičky neboť sehrává při zviditelnění záběrů důležitou roli spolu s celou koncovou sestavou.

Vše závisí na typu sestavy, hmotnosti zátěže, délce návazce, jeho průměru, velikosti nástrahy, velikosti háčku apod. Aby se záběr projevil skutečně zřetelným ohnutím špičky ponechávajícím nám dostatek času na zaseknutí, musí vším, co nejlépe ladit. Někdy se to podaří hned, jindy je třeba trochu hledat a někdy to prostě nejde.

Na stojaté vodě se převážně používají nejměkčí špičky a na tekoucí tužší, a to tím tužší, čím rychleji voda teče, protože proud by měkkou špičku ohnul tak, že už by na ní žádný záběr prakticky nebyl vidět.Chytání s feederem »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23504 (magazinrybar.cz#99)