Feeder na stojatých vodách

Žádné pesimistické tvrzení, že „nebere ryba“, či posmutnělé výrazy, nýbrž překvapení v podobě rychlého úlovku. Co víc může být výzvou, než stojatá voda, feeder a lov příslušných ryb, na nichž máte spadeno?

Feederové náčiní

Chcete lovit ve vzdálenosti na feeder do 40 metrů? Pokud ano, pak Vám poslouží pomůcky, jako jsou pruty podle různých úrovní, jako médium či médium/heavy, jenž jsou specifické pro svou délku v rozmezí tří metrů. Pro feeder vybírejte naviják plnohodnotné kvality o velikosti pohybující se 2500-3000, kdy je dostatečně při dané metodě využíván. Vlasec je vhodný zejména v průměru 18, kdy dokáže pracovat se středními i velkými rybami.

Pokud-li však zakoupíte pruty o velikosti 3,30 metrů, pak je vhodné uplatnit je na menších vodách, ve vzdálenosti, pohybující se do 15-ti metrů, případně se rovněž hodí pruty pickerové.

V případě honby za rybami, jenž se vyskytují ve velkých vzdálenostech, určitě sáhněte po prutech heavy, kdy musí naviják splňovat délku větší než 4000, který je skvěle součinný převážně s pletenou šňůrkou.Manipulace prutu a výběr feederové špičky »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23497 (magazinrybar.cz#22)