Lov plotic na plavanou

Chystáte se vypravit za vodou jako rybáři? Nechcete odcházet s "prázdnou?" Pak jsou ryby jako plotice Vašimi druhými vrátky. S jejich výskytem si nemusíte lámat hlavu. Stačí si o nich zjistit pár věcí a máte vyhráno.

Obecné informace o ploticích

Ryby, jako plotice patří mezi nejběžnější rybí úlovek u nás. Mnoho rybářů se na plotice příliš nezaměřuje, avšak, ponechávají si je v záloze. Rybka jako plotice se rozrůstá stále víc a víc. Rybářské revíry nemají dostatek množství dravých ryb, jenž by stav plotic snižovaly. Tudíž je zřejmé, že se plotice rozmnožují stále a nouze v jejich případě, jen tak nenastane. Můžete jejich výskyt zaznamenat na trdlištích i v méně kvalitních vodách.

Zabarvení plotic je různé. Liší se vodou , ale pokud-li jste špetku bystrý rybář a vyznáte se v rybách, pak jí jistě poznáte na základě tělesné stavby. Pomůckou, odlišit jí od ostatních ryb, třeba jako je perlín, se stává postavení hřbetní ploutve vůči ploutvím břišním.Kam se za ploticemi vydat? »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23482 (magazinrybar.cz#51)