Muškařská šňůra

Začínáte s muškařením či jste mušce jako takové propadli? Co je to muška, k čemu slouží a jak se rozděluje? Řada začínajících rybářů mnohdy muškařskou šňůru neberou v potaz a bývá v ústraní. Pojďme si říct pár zajímavostí, které nejsou na škodu.

Materiál muškařské šňůry

Ve většině případech souvisí materiál s pamětí šňůry, denzitou i hladkostí. Čím šňůra hladší, tím menší nastává tření a začíná lepší házecí schopnost.

Řada faktorů se odvíjí i dle určitého výrobce, kdy se používají různá PVC a jiné plasty. Materiál se rovněž liší podle použití. Můžete uplatnit sladkovodní šňůry nebo naopak šňůry určené k použití na slané vodě, jenž se liší dle teploty vody.

Každá šňůra má specifickou dobu trvanlivosti, která závisí především na materiálu, podmínkách, ve kterých se rozhodnete lovit a údržbě. Určitě je vhodné vyvarovat se zbytečnému válení se šňůry v bahně i písku či jiných nečistotách. Nalepený materiál pak působí jako brusný papír, a to nejenom na povrch šňůry, ale i na očka na prutu.

Použijte tedy nějakou podložku či koš zvaný stripping basket. Můžete se setkat i s různými přípravky na renovaci a údržbu.«« Muškařská šňůra a příčný profil Délka muškařské šňůry »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23478 (magazinrybar.cz#94)