Muškařská šňůra

Začínáte s muškařením či jste mušce jako takové propadli? Co je to muška, k čemu slouží a jak se rozděluje? Řada začínajících rybářů mnohdy muškařskou šňůru neberou v potaz a bývá v ústraní. Pojďme si říct pár zajímavostí, které nejsou na škodu.

Hmotnostní kategorie muškařských šňůr

Taktéž známá pod pojmem AFTMA. Jde o hmotnost prvních 30 stop (9,14 metrů) šňůry, která je udávaná v grainech s určitou tolerancí. Podle hmotnosti se pak zařazuje vybavení do určitých kategorií.

Skutečnost nabízí šňůry i pruty přibližně 000 až 16. Nicméně, ne vždy musí být vybavení označené jedním číslem. Můžete narazit na označení „napůl"(5/6). Vše závisí na Vašem rozhodnutí, jestli se přikloníte ke zkouškám, zda šňůra na daný prut a Vaše schopnosti sedí a půjdou Vám snáz uplatnit.

Pokud zvládnete techniku, vyladění prutu součinně se šňůrou, pak hrají role i faktory, jako jsou značky daných věcí. Neexistuje nejlepší šňůra ani prut. Každému sedí něco jiného. 100 lidí a 100 chutí. Vy můžete být spokojeni s prutem, jenž používáte 2 roky, na rozdíl od druhých, kdy jej neuplatňují a sedím jim prut jiného typu.«« Muškařská šňůra Podélný profil muškařské šňůry »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23478 (magazinrybar.cz#94)