Jarní chytání kaprů

Zima rybáře obvykle dost potrápí, už tím faktem, že nechce brzy skončit. V momentě, kdy začne nádech opožděného jara, začíná pro řadu rybářů rybolov i touha po úlovku kapra v plném proudu. Pojďme si tedy dané období trochu nastínit.

Jaké vybrat místo?

Nalézt správné místo v období jara, při chytání ryb je velmi důležité. Avšak, příchod jara není stinnou stránkou, naopak, hledání vhodného místa na jaře je mnohem snazší. Voda je obvykle relativně čistá a ryby lze pozorovat okem.

Může se však stát, že se ryby začnou stahovat do mělčích míst, kde se voda rychleji prohřívá. Naleznou tam větší množství přirozené potravy a samotným rybám dělá vyšší teplota po zimě také dobře. Stejně tak, během roku i na jaře, kdy ryby preferují místa poblíž vázek a rostlin, kde je dostatek potravy a ryby se tedy cítí na daných místech bezpečně.Období tření ryb »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23467 (magazinrybar.cz#75)