Elektromotory a baterie

Toužíte vytáhnou pomocí udice svůj první či několikátý úlovek? Bádáte po pohonech, jenž Vám usnadní práci a Vy se budete moci těšit z atmosféry, jenž Vám nabízí oblast rybářství? Pak je vhodné zaměřit se i na potřeby, jako jsou elektromotory a baterie.

Elektromotor

Plní funkci elektrického stroje, který se mění elektrickou energií na mechanickou práci. Obvykle jde o točivý stroj, který využívá silové účinky magnetického pole.

Dochází tedy k využití vzájemného přitahování a odpuzování elektromagnetů nebo přitahování elektromagnetů a železa. Také je kouzlo v polaritě a síle elektromagnetu, kdy se daří ovládat velikostí elektrického proudu, který do něj vtéká.

Tři způsoby režimů elektromotorů:

  • motorický

  • generátorický

  • režim brzdy

Složení elektromotoru:

  • elektrický obvod (vinutí cívky s izolacemi)

  • magnetický obvod (elektricky izolované)

  • tramformátorové plechy se statorem a rotoremČinnost baterie a pohonu elektromotoru »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23461 (magazinrybar.cz#3)


Další části tohoto článku


Dále by Vás mohlo zajímat