Sonary

Sonar je obvykle pro začátečníky, kteří se ponořili do tajů rybolovu nepříliš známí a mnohdy není přesně definovaný, jak pojmem, tak i účelem. V čem tkví základ sonarové technologie a jaké jsou jeho principy i souvislosti si postupně probereme.

Sonar a jeho funkce

Pojem jako sonar je obvykle složité téma. Je definován konkrétně na SONAR SOsound + NAnavigation + Ranging = SONAR. Tudíž dle začátečních slov vznikl pojem, jako je právě sonar.

Jedná se o zvuk + vodítko + roztřídění. Uplatňuje se pro přesné zvukové impulzy ("Pings") vysílané do vody v kuželovitém tvaru paprsku. Zvukový impuls se ve vodě odráží zpět ozvěnou od předmětů ve vodě, ode dna ryb a dokonce i od vzduchových bublin.

Zobrazení sonaru na displeji

  • Každá vrácená ozvěna je zobrazena na ploše displeje
  • Jsou neustále přijímány nové ozvěny a starší zobrazení je posouvané na displeji doleva
  • Odsouvání informací na displeji vytvoří obraz, který je řezem projeté trasy se zobrazením reliéfu a tvrdosti dna, ryb či vegetace
  • Jednobarevné zobrazení (způsob inverze) je nejsilnější odražený signál, který je vykreslen světlým odstínem šedé (optimální je škála 8. odstínů a více). Nicméně, postupně slábnoucí signál je kreslený v tmavších odstínech šedé barvy

  • Barevný displej je nejsilnější odraz signálu, kdy je kreslený v červené barvě. S postupně slábnoucím signále je kreslený se světelným spektrem, jako je barva červená, oranžová, žlutá, zelená, modráSonar a paprsek »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23460 (magazinrybar.cz#82)